Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/1806
Τίτλος: Blockchain-Based Access Control in a Globalized Healthcare Provisioning Ecosystem
Συγγραφείς: Salonikias, Stavros
Khair, Marie
Mastoras, Theodoros
Mavridis, Ioannis
Τύπος: Article
Θέματα: FRASCATI::Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Λέξεις-Κλειδιά: access control
NGAC
blockchain
Ethereum
smart contracts
healthcare
IoMT
Ημερομηνία Έκδοσης: 2022
Πηγή: Electronics
Τόμος: 11
Τεύχος: 17
Πρώτη Σελίδα: 2652
Επιτομή: The COVID-19 pandemic further outlined the importance of global healthcare services provisioning for diagnosing and treating patients who tend to travel and live for large periods away from home and can be anywhere at any given time. Advances in technology enable healthcare practitioners to access critical data regarding a person’s health status to provide better services. Medical data are sensitive in nature, and therefore, a reliable mechanism should ensure that only authorized entities can access data when needed. This paper, through a layered consideration of a Globalized Healthcare Provisioning Ecosystem (GHPE), reveals the interdependencies among its major components and suggests a necessary abstraction to identify requirements for the design of an access control suitable for the ecosystem. These requirements are imposed by the nature of the medical data as well as by the newly introduced potentials of Internet of Medical Things (IoMT) devices. As a result, an attribute-based access control framework is proposed aiming to provide prompt and secure access to medical data globally by utilizing state-of-the-art technologies and standards, including Next-Generation Access Control (NGAC), blockchain and smart contracts. Three types of smart contracts are proposed that enable access control to implement attribute and policy stores where policy classes and attributes are decentralized and immutable. In addition, the usage of blockchain-based distributed identities allows patients to be in control of access to their medical data and also enables healthcare service providers to access medical data promptly and reliably through the proposed access control framework. The qualitative characteristics of the proposed approach toward a decentralized and patient-centric access control in GHPE are demonstrated and discussed based on an application paradigm.
URI: https://doi.org/10.3390/electronics11172652
https://ruomo.lib.uom.gr/handle/7000/1806
ISSN: 2079-9292
Αλλοι Προσδιοριστές: 10.3390/electronics11172652
Εμφανίζεται στις Συλλογές: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
electronics-11-02652.pdf1,68 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από Αδεια Creative Commons Creative Commons